Επίπεδα L-αργινίνης
στο αίμα πιο υψηλά και πιο παρατεταμένα - Βελτίωση της σχέσης L-αργινίνης/ADMA - Αύξηση της έκκρισης νιτρωδών και GMPc στα ούρα.

Kεντρική δράση στην παραγωγή GMPc του εσωτερικού σηραγγώδους λείου μυϊκού κυττάρου.

profertil - δραστικές ουσίες