Αντικειμενική βελτίωση της σεξουαλικής διάθεσης με δοκιμές βάσει IIEF-5.

Αντικειμενική βελτίωση της σεξουαλικής διάθεσης που έχει αποδειχθεί μέσω FMV σε επίπεδο σηραγγώδους αρτηρίας όπως έχει διαπιστωθεί από πεϊκό έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler.