Νοέμβρης 2010 - Στο 26ο Congresso Nazionale della Sia (Società Italiana di Andrologia) για πρώτη φορά αποκαλύπτονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος που έγινε στην Ιταλία και βασιζόταν στην χορήγηση της κιτρουλίνης σε μια ομάδα ασθενών με προβλήματα στύσης.

Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν από τον Kαθηγητή Ermanno Greco Διευθυντή του Centro di medicina e biologia della riproduzione στο European Hospital di Roma.

Οι 75 ασθενείς, με μέση ηλικία κάτω 48 ετών, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των 25: Στην πρώτη ομάδα δόθηκε placebo, στη δεύτερη χορηγήθηκε αργινίνη, η οποία συμβάλλει, μαζί με το οξυγόνο, στο σχηματισμό του μονοξειδίου του αζώτου, και στη τρίτη ομάδα χορηγήθηκε κιτρουλίνη. Η αργινίνη, από μόνη της, σύμφωνα με την έρευνα δεν μπορεί να επιλύσει τη διαταραχή, διότι μεταβολίζεται άμεσα από το σώμα. Aντιθέτως η κιτρουλίνη απεδείχθη πολύ αποτελεσματικη, επειδή η ουσία αυτή, αφού μετασχηματιστεί σε αργινίνη, παραμένει στην κυκλοφορία, αυξάνοντας έτσι, τα επίπεδα αργινίνης και την τόνωση της δραστηριότητας των κυττάρων που διασφαλίζουν την στύση.

Ο συντονιστής της έρευνας έδειξε ότι στο 85% των ατόμων που ελάμβαναν την κιτρουλίνη καταγράφηκαν πολύ θετικά σχόλια, τέτοια ώστε ο ίδιος και οι συνεργάτες του, να πειστούν για τη δυνατότητα της ουσίας αυτής μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για πειραματισμό.